panningsafhankelijke aardlekbeveiliging met het voedende net als hulpspanningsbron

Alamat

De naam "Alamat" is een merknaam van HOLEC, tegenwoordig Eaton. Holec introduceerde begin jaren '70 de Alamat.

De CLC (CENELEC) toelichting bij bepaling 531.2.2.1 van NEN 1010:1996-2005 (5e druk), geeft aan dat de elektrische voeding, in plaats vanuit een afzonderlijke hulpspanningsbron, ook mag zijn betrokken uit de installatie waarin de aardlekbeveiliging is opgenomen.

Van deze techniek is door HOLEC (tegenwoordig Eaton), sinds de introductie van de aardlekautomaat al gebruik gemaakt.

Om te voorkomen dat bij een onderbreking van de nul aan de voedende zijde de "Alamat" niet zou werken, was hiervoor een aarddraadje (FE) aangebracht. Dit met als doel dat bij een eventuele onderbreking van de nul aan de voedende zijde, de aardlekautomaat via de fase en aarde zou bijven werken.

Uit onderzoek bleek dat de kans op onderbreking van de nul verwaarloosbaar is. Daarom heeft HOLEC destijds, in overleg met de KEMA het aardraadje laten vervallen.

Een spanningsafhankelijke installatieautomaat (volgens NEN-EN-IEC 61009 voor huishoudelijk en dergelijk gebruik wordt niet vanuit een afzonderlijke externe hulpspanningsbron gevoed. Deze wordt inwendig in de automaat gevoed door de spanning uit de installatie waarin de aardlekbeveiliging is opgenomen.

Door het ontbreken van de afzonderlijke externe hulpspanningsbron, de daarvoor benodigde aansluitleidingen en de daarin opgenomen beveiligingstoestellen is de kans op een defect van de hulpspanningsvoeding verwaarloosbaar klein.

Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl