Spanningsverlies

Spanningsverlies binnen een installatie leidt tot vermogensverlies en daarbij ook tot energieverlies. Je moet spanningsverlies dus zien te beperken. Ook vanwege de mogelijke gevolgen voor apparatuur, deze kan daardoor niet juist functioneren of zelf defect raken. In hoofdstuk 525 van de NEN1010 staat dat het spanningsverlies voor verlichting niet meer mag bedragen dan 3% en voor overig gebruik 5%. De verliezen hangen af van:
  • bedrijfsstroom
  • bedrijfspanning
  • doorsnede van het geleidermateriaal
  • lengte van de kabel
  • aanlegmethode
  • omgevingstemperatuur

Voor eindgroepen is het aanbevolen om het verlies tot maximaal 3% te beperken

Voor eindgroepen is het aanbevolen om het verlies tot maximaal 3% te beperken. Het kan vaak een goede ontwerpbeslissing zijn om voor een iets dikkere kabel te kiezen. De extra uitgave voor de kabel verdiend zich dubbel en dwars terug als energiebesparing. Immers in een dunner kabel is er meer weerstand en daardoor meer (onnodige) warmteontwikkeling.
Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

Alles van Gewiss

GroepenKast bestellen

Ajax Alarmsystemen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.