Disclaimer: Installo.nl is een uitgave van de LagewegGroep, hierna verder te noemen LG, online installateur, hoofdactiviteiten zijn het geven van informatie en/of het leveren en/of het monteren van installatiemateriaal. LG besteedt uitgebreide zorg aan de informatie die op Installo.nl en haar gelieerde websites wordt gepubliceerd, maar het is altijd mogelijk dat gepubliceerde informatie niet juist, niet volledig en/of niet up-to-dat is. De informatie kan worden gewijzigd of geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving.


LagewegGroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van Installo.nl en de gepubliceerde informatie. LG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan Installo.nl ontleent. U kunt aan Installo.nl gepubliceerde informatie geen rechten ontlenen jegens anderen zoals (regio)installateurs en andere partijen.


Tevens aanvaardt LagewegGroep geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een derde partij, inhoud waarop LG geen invloed heeft. Het gebruik van deze informatie is een service van de LG. LG is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud.