NEN1010

De NEN1010 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De eerste versie is verschenen in september 1940 en heette toen N1010. In de loop van de jaren is de norm herhaaldelijk ge-update. De laatste versie is de NEN1010:2020. Deze versie beschrijft de stand der techniek per 1 oktober 2020 zoals vastgelegd in HD60364 en IEC60364. De NEN 1010:2020 vervangt de voorgaande editie van NEN 1010, gepubliceerd in 2015, met alle bijbehorende correcties en aanvullingen. De norm is geharmoniseerd met de Europese en mondiale normen en is aangepast aan de Nederlandse installatiepraktijk:

  • International Electrotechnical Commission (IEC) is verantwoordelijk voor de mondiale normen;
  • European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) is verantwoordelijk voor de Europese normen;
  • Nederlandse Elektrotechnische Comité (NEC) is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen

De NEN1010, die is opgenomen in de HD 60364-serie, is in principe een vertaling van de Europese voorschriften voor laagspanningsinstallaties. Waar deze set normen onvoldoende is, zijn de wereldwijde IEC 60364-serie of Nederlandse installatievoorschriften toegepast.

De NEN1010 is van toepassing op laagspanningsinstallaties

NEN1010 is van toepassing op laagspanningsinstallaties, dit zijn voedingsketens met:

  • Een nominale wisselspanning met een limiet van 1000V;
  • Een nominale gelijkspanning met een limiet van 1500 V;

NEN1010 verplicht?

Alhoewel de NEN1010 geen wettelijke verplichting is, gebruikt men het document over het algemeen als eis voor de elektrische installatie. De belangrijkste redenen die men in het document noemt, zijn:

De NEN1010 is geen wettelijke verplichting, maar...........

  • Nederlandse wetgeving eist in een aantal situaties het toepassen van de stand der techniek, vooral gerelateerd aan veiligheid en duurzaamheid. In dit kader is in de Nederlandse bouwregelgeving verwezen naar NEN1010 als voorschrift voor de uitrusting van elektrische laagspanningsinstallaties. Vrij vertaald betekent deze verwijzing dat door het toepassen van NEN1010 voor het ontwerp en de realisatie van de elektrische laagspanningsinstallatie, men ervan uit mag gaan dat deze installatie aan de bouwregelgeving voldoet. Dit betekent niet dat het toepassen van NEN1010 de enige manier is om aan deze regelgeving te voldoen.
  • Bij het toekennen van vergunningen (bijvoorbeeld gebruiks- of exploitatievergunningen) kan men als voorwaarde stellen dat de elektrische installatie van het desbetreffende object voldoet aan NEN1010, met als doel het risico op calamiteiten door brand tot een minimum te beperken.
  • In private contracten (bijvoorbeeld verzekeringspolissen) kan als voorwaarde zijn opgenomen dat de elektrische installatie van het desbetreffende object voldoet aan de NEN1010, met als doel het risico op schadeclaims tot een minimum te beperken.
  • In bestekken voor het ontwerp en de realisatie van de elektrische installatie als deel van een (bouw)project kan worden verwezen naar NEN1010 als inhoudelijk onderdeel van het desbetreffende bestek. Bij aanvaarding van een dergelijke opdracht (contract) behoren betrokken partijen zich vervolgens te houden aan het bepaalde in NEN1010.

De NEN1010 behandelt verschillende onderwerpen

De norm heeft een aantal hoofdstukken die verschillende onderwerpen behandelen. Zoals bijvoorbeeld elektrische veiligheidsvoorzieningen voor kabels die men gebruikt in vaste installaties in gebouwen. Zowel in woningen, winkels en industrie, en verwijst daarom naar de verordening bouwproducten (CPR). Nederland voert een risicogebaseerde beoordeling uit om de CPR-vereisten voor kabels te bepalen. Maar de norm houdt zich ook bezig met het voorkomen van het risico op letsel door elektrische schokken, elektrische bogen en kortsluiting, elektromagnetische straling en statische elektriciteit, samen met de indirecte risico's van elektrische installaties zoals brand. Men beschouwt dit in samenhang met NEN3140 en de werking van elektrische laagspanningsinstallaties. De norm is onder andere geschikt voor commerciële gebouwen en woningbouw. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook installatie wijzigingen, inclusief bestaande installaties waarop wijzigingen en uitbreidingen betrekking hebben.

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl