IP-graad

IP-graad, ook wel beschermingsgraad of IP-waarde genoemd, is een internationale code die weergeeft in hoeverre materialen als verdelers, componenten en contactdozen beschermd zijn tegen voorwerpen, stof, vocht en aanraking. De IP-graad is als volgt opgebouwd:IP = Codeletter, vaak gevolgd door twee en soms drie cijfers en af en toe aangevuld met een letter
  • 1e cijfer = Beschermingsgraad tegen vaste vreemde voorwerpen, stof en aanraking
  • 2e cijfer = Beschermingsgraad tegen vocht
  • 3e cijfer = Beschermingsgraad tegen mechanische krachten
  • Letter = Aanvullende gegevens

IP-graad tegen vaste voorwerpen

Voor de IP-graad tegen vaste vreemde voorwerpen, stof en aanraking hanteert men de volgende betekenis bij de IP-waarden:
IP0x | Geen bescherming
IP1x | Grote voorwerpen |Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand | Groter dan 50mm
IP2x | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger | Groter dan 12,5mm
IP3x | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig | Groter dan 2,5mm
IP4x | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig of draad | Groter dan 1mm
IP5x | Stofbescherming | Aanrakingsveilig | Behuizing geheel dicht | Geen volledige bescherming tegen stof
IP6x | Stofvrij| Aanrakingsveilig | Behuizing geheel dicht | Volledige bescherming tegen stof

IP-graad tegen vocht

Voor de IP=graad tegen vocht hanteert men de volgende betekenis bij de IP-waarden:
IPx0 | Geen | Geen bescherming
IPx1 | Drupdicht type 1 | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels
IPx2 | Drupdicht type 2 | Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15 graden gekantelde plaat
IPx3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10l/min) onder een hoek van -60 graden tot 60 graden
IPx4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10l/min) onder welke hoek dan ook
IPx5 | Sproeidicht | Geen schade indien besproeid (12,5l/min) onder welke hoek dan ook
IPx6 | Waterbestendig | Geen waterindringing indien bespoten (100l/min) onder welke hoek dan ook
IPx7 | Dompeldicht | Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1m)
IPx8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
IPx9 | Vochtdicht| Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90 graden of besproeien onder hoge druk

Welke beschermingsgraad pas je toe?

De omstandigheden ter plaatse bepalen de noodzakelijke beschermingsgraad van het toe te passen materiaal. Het hangt bijvoorbeeld af van de plaats van de verdeler, componenten en wandcontactdozen. Maar het is ook belangrijk wie de verdeler kan bedienen. Voor een leek gelden weer andere beschermingsgraden dan voor een professional.

Voor een leek gelden andere IP-waarden dan voor een professional

Bijvoorbeeld een verdeler die voldoet aan de NEN-EN-IEC 61439-3 moet voor en na het openen van de deuren ten minste IP2x fo IPxxB zijn. Hangt de groepenkast buiten, dan moet de minimale beschermingsgraad IPx3 zijn.

Bij opstelling buiten voor bijvoorbeeld wandcontactdozen en schakelmateriaal heb je te maken met vocht en zelfs regen. Deze regen kan onder diverse hoeken op de producten terecht komen. Door opspattend water zelfs van onderen. Dit betekent dat m.b.t. regen het schakelmateriaal en de wandcontactdozen minimaal van de IPx4 waarde moeten zijn voor een buitenopstelling. Is de kans aanwezig dat deze besproeid kunnen worden dan adviseert men IPx5.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl