Verdeelinrichting

Een verdeelinrichting of stroomverdeelkast is een voorziening die is bedoeld om te zorgen voor de toevoer en herdistributie van elektrische energie. En ook voor bescherming van elektrische stroomleidingen, alsmede bescherming van de overbelasting en kortsluitstromen. Bovendien maakt het systeem het meten van energieverbruik mogelijk wanneer het is uitgerust met vermogensmeters.

Een verdeelinrichting is een generieke naam van een groep speciale onderdelen, waaronder onderdelen zoals het verdeelbord. Maar ook een stroommeting en voedings- en verdeelpaneel, verlichtingspaneel, behuizing voor de residentiële distributie (groepenkast). En andere soorten elektrische kasten die zijn uitgerust met elektrische apparaten voor verschillende doeleinden.

Een "verdeelbord" (ook bekend als paneelbord of elektrisch paneel) is een onderdeel van een elektriciteitsvoorziening. Deze verdeelt een elektrische voeding in hulpcircuits. Terwijl een beschermende zekering of installatieautomaat is voorzien voor elk circuit in een gemeenschappelijke behuizing. Normaal gesproken zijn ook een hoofdschakelaar en in recente verdeelinrichtingen een of meer aardlekschakelaars (RCD) of aardlekautomaten ingebouwd.

Hoofdschakelaar verplicht in verdeelinrichting

Stroomverdeelkasten zijn altijd uitgerust met een hoofdschakelaar (lastschakelaar). In de NEN1010 is bepaald dat een verdeelinrichting in zijn geheel door één lastscheider uitgeschakeld moet worden. Met als resultaat de totale afschakeling van alle elektrische apparatuur die in de verdeelkast is gemonteerd. Inclusief de achterliggende installatie.

Er zijn drie uitzonderingen. Dit is in het geval van meerdere voedingen met een eigen hoofdschakelaar. Maar ook indien de verdeelinrichting meerdere preferente stroomketens heeft. En ten slotte als er bijvoorbeeld een lichtgroep in zit, en de verlichting omwille van de veiligheid continu moet branden.

De hoofdschakelaar is handig in geval van nood, omdat het volledig uitschakelen van de elektrische stroom in deze situaties helpt om ongewenste gevolgen van het ongeval te voorkomen. En elektrische apparatuur beschermt tegen schade en doorbranden.

De installatieautomaten voor de eindgroep beveiligen de installatie achter deze groep met de bijbehorende elektrische apparatuur. Het ontwerp van de kast is afhankelijk van het type installatie. Verdeelinrichtingen kunnen aan de wand of op de vloer worden gemonteerd.

Op grond van de NEN1010:2015 kun je bepalen welke schakelaars en scheiders nodig zijn voor het schakelen en scheiden van een schakel- en verdeelinrichting.

Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl