NEN4010

NEN4010

De norm NEN4010 is opgesteld voor elektrische installatie voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlands Installatiepraktijk.

De NEN4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere professional krijgt in zijn werk te maken met alle eisen dien in de NEN1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN4010 voor veel installateurs voldoende om hun veel voorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Het verschil tussen de NEN4010 en de NEN1010 is dat de NEN4010 beter leesbaar is. Er zijn meer tabellen, de informatie is anders gerangschikt en de taal is minder juridisch en is meer spreektaal.

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

Alles van Gewiss

GroepenKast bestellen

Alle GroepenKasten

Ajax Alarmsystemen

RegioInstallateur

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
arrow_drop_up arrow_drop_down