NEN4010

NEN4010

De norm NEN4010 is opgesteld voor elektrische installatie voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlands Installatiepraktijk.

De NEN4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere professional krijgt in zijn werk te maken met alle eisen dien in de NEN1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN4010 voor veel installateurs voldoende om hun veel voorkomende werkzaamheden uit te voeren.

Het verschil tussen de NEN4010 en de NEN1010 is dat de NEN4010 beter leesbaar is. Er zijn meer tabellen, de informatie is anders gerangschikt, de taal is minder juridisch en is meer spreektaal.

Het doel van de NEN4010

Het doel van de NEN4010 is het maken van een betere leesbare norm:

 • Duidelijker geformuleerd
 • Anders gerangschikt, NEN1010 indeling is losgelaten
 • Structuur is aangepast
 • Beter leesbaar door eenvoudiger taalgebruik
 • Gemaakt voor de meest voorkomende elektrische installaties

Met NEN4010 voldoe je aan de NEN1010:2015, NEN1010:2015/C2:22016 en de NEN1010:2020. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied NEN4010 vallen, moet je de NEN1010 gebruiken.

Relatie NEN4010 met het Bouwbesluit

Het bouwbesluit ken indeling naar gebieden en ruimten naar gebruiksfunctie. Een gebouw kan meerdere gebruiksfuncties hebben. Met het toepassen van NEN4010 voldoet de installatie aan de veiligheidsbepalingen in het Bouwbesluit voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimtes.

Toepassingsgebied NEN4010

De norm is van toepassing op de meest voorkomende elektrische installaties.

Het toepassingsgebied van de NEN4010 is:

 • Bewoning
 • Zakelijke doeleinden
 • Publieke functies
 • Industriële doeleinden
 • Landbouw, tuinbouw of veeteelt
 • Buitenverlichting aangesloten op de hierboven genoemde installaties
 • Ruimten met een bad of douche
 • Zwembaden en waterbekkens
 • Ruimten en cabines met saunakachels
 • Nauwe geleidende ruimten
 • Laadinrichting voor elektrische voertuigen
 • Vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen

De norm NEN4010 is NIET van toepassing op elektrische installaties van:

 • Campings en vergelijkbare terreinen (708)
 • Jachthavens en vergelijkbare terreinen (709)
 • Medisch gebruikte ruimten (710)
 • Tentoonstellingen, shows en stands (711)
 • Fotovoltaïsche systemen (PV-systemen) (712)
 • Verlichtingsinstallaties met zeer lage spanning (715)
 • Verrijdbare of verplaatsbare eenheden (717)
 • Caravans en campers (721)
 • Constructies, toestellen en kramen op kermissen, in attractieparken en in circussen (740)
 • Gelijkstroominstallaties (DC)
 • IT-,IU- en IM-stroomstelsels
 • Beveiliging tegen overspanning veroorzaakt door aardfouten
 • Laagspanningsopwekeenheden (551)
 • Elektrische installaties aangebracht in meubilair (713)
 • Elektrolyseruimten (724)
 • Verwarmingsleidingen en ingebouwde verwarmingssystemen (753)

Inhoudsopgave NEN4010

De NEN4010 telt 177 pagina's. De NEN1010 telt maar liefst 734 pagina's. De bedoeling is dat een installateur eerder geneigd is om de NEN4010 altijd bij zich te hebben en als naslagwerk te gebruiken.

De norm heeft daarom ook maar 5 hoofdstukken:

 • H1 Onderwerp en toepassingsgebied
 • H2 Normatieve verwijzingen
 • H3 Termen, definities en kenmerken
 • H4 Beschermingsmaatregelen
 • H5 Keuze en installatie van elektrisch materieel

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl