NEN3140

De Nederlandse wetgeving bepaalt dat elektrische installaties en apparatuur veilig moeten zijn, en dat je alle werkzaamheden met of aan dergelijke installaties ook veilig moet uitvoeren. De NEN3140 beschrijft de nodige voorzieningen die men kan implementeren om aan deze eisen te voldoen.

NEN3140 is de onafhankelijke norm die alle relevante vereisten voor laagspanningsinstallaties in Nederland dekt. NEN3140 is van toepassing op de werking van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselstroom en 1500 Volt gelijkstroom.
De Nederlandse wetgeving bepaalt dat elektrische installaties en apparatuur veilig moeten zijn, en dat je alle werkzaamheden met of aan dergelijke installaties ook veilig moet uitvoeren. De NEN3140 beschrijft de nodige voorzieningen die men kan implementeren om aan deze eisen te voldoen.
De NEN3140 bevat tevens richtlijnen voor de inspectie van bestaande laagspanningsinstallaties. Dit Nederlandse amendement op de Europese NEN-EN  50110-1 richtlijnen is bedoeld voor een minimaal veiligheidsniveau voor laagspanningsinstallaties.
NEN3140 bestaat uit drie delen:
  • Het veilig gebruik van elektrische installaties
  • Elektrisch gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen moet veilig in gebruik zijn
  • Personen die in en in de nabijheid van elektrische installaties werken, moeten naar behoren geïnformeerd zijn over hun veiligheid.
De reguliere inspectie wordt uitgevoerd volgens een uitgebreid inspectieplan, dat de installatie zowel visueel als door metingen en testen inspecteert. Deze inspectie documenteer je in een rapport dat mogelijke tekortkomingen van de installatie bevat. De eigenaar van de installatie ontvangt een duidelijk rapport, dat hij aan de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen kan tonen. Hiermee voldoet het bedrijf aan de veiligheidsnormen, mits de eventuele tekortkomingen in het rapport zijn opgelost.

NEN3140 en de elektrotechnische inspectie

Er zijn een aantal redenen waarom het belangrijk is om een elektrotechnische inspectie uit te voeren:
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers. Dit is niet alleen een morele verplichting, maar ook een wettelijke volgens de Arbowet. Dit vereist dat een bedrijf proactief moet zijn in het voorkomen van risico's zoals brand. Maar ook elektrische gevaren en andere vormen van schade en letsel moet voorkomen. Daarom moeten alle bedrijven hun elektrotechnische installatie regelmatig inspecteren
Een andere reden voor regelmatige elektrotechnische inspecties is dat verzekeraars steeds vaker een NEN3140-inspectie eisen voordat zij je als klant accepteren. Ze willen er zeker van zijn dat je al het mogelijke hebt gedaan en nog steeds doet om schade te voorkomen waarvoor de verzekering in de toekomst mogelijk moeten vergoeden.
Ten slotte, door preventief problemen in de installaties op te lossen, zullen er tijdens werkzaamheden minder onderbrekingen zijn. Na een elektrotechnische inspectie weet de eigenaar hoe deze de installatie kan verbeteren. Zodat de installatie volledig aan de veiligheidsnormen voldoet.

Bestel eenvoudig en snel in onze webshops

ALLE GROEPENKAST COMPONENTEN

BESTEL VOOR 18:00 & VOLGENDE WERKDAG GELEVERD.


ALLE GEWISS GROEPENKAST COMPONENTEN

ALLES VAN GEWISS.