Hoogspanning

Hoogspanning wordt voornamelijk gebruikt voor het transport van grote hoeveelheden elektrische energie. Hierdoor worden de verliezen als gevolg van het transport kleiner. De hoogspanningslijnen voor het transportvan elektrische energie worden zowel ondergronds als bovengronds aangelegd. In de elektrotechniek verdeel je de installaties over het algemeen in 3 categorieën, afhankelijk van de elektrische spanning:
  • Laagspanning
  • Middenspanning
  • Hoogspanning
Men spreekt van hoogspanning als de installatie boven de 1000V wisselspanning of 1500V gelijkspanning is.

Hoogspanningsinstallatie

Een hoogspanningsinstallatie is in feite een groep van permanent aangesloten elektrische apparaten. En deze groep is voorzien van elektriciteit van een opwekkingsbron met spanningen groter dan 1000V AC RMS of 1500V rimpelvrije DC. Dit is inclusief elektrische apparatuur in verband met beveiligings- en aardingssystemen.

Tot en met eventuele laagspanningskabels en schakelapparatuur in verband met hoogspanningsinstallaties. In tegenstelling tot een laagspanningsinstallatie die in het algemeen is ontworpen en gebouwd in overeenstemming met technisch voorgeschreven vereisten, zijn de meeste hoogspanningsinstallaties uniek voor hun toepassing en zijn ze ontworpen volgens de principes van de elektrotechnische veiligheid.

Als gevolg daarvan stellen de toepasselijke voorschriften alleen fundamentele veiligheidseisen vast. Hoogspanningsinstallaties vereisen gepland onderhoud en zijn vaak ontworpen als onderdeel van of nauw verbonden met de levering of distributievan elektriciteit. Als gevolg hiervan implementeren de verordeningen expliciet een aantal maatregelen die dezelfde principes en werkwijzen toepassen in de interface van leveringssystemen / installaties.

Voorschriften voor het ontwerp van een hoogspanningsinstallatie

De voorschriften weerspiegelen de ontworpen installatie-filosofie. Dit bereikt men door de factoren te identificeren die men aanpakt tijdens het ontwerp, de constructie en door kenmerken te definiëren die als onveilig zijn. De voorschriften voor het ontwerp, de constructie en de inspectie van elektrische hoogspanningsinstallaties houden rekening met het feit dat elke installatie anders zal zijn.

En houden tevens rekening met het feit dat ze zijn ontworpen volgens de principes van de elektrotechnische veiligheid. Iedereen die ontwerpt of toezicht houdt op het ontwerp van hoogspanningsinstallaties, moet ervoor zorgen dat het voltooide ontwerp elektrisch veilig is wanneer het is gebouwd, geïnstalleerd of vervaardigd.

Eigenaren van installaties zijn verantwoordelijk voor het minimaliseren van het risico van letsel aan personen of schade aan eigendommen. Deze vereiste is van toepassing op ontwerp, constructie en onderhoud. Bij het ontwerpen van hoogspanningsinstallaties moet men rekening houden met normen die vaak zwaarder zijn dan die voor een laagspanningsinstallatie.

Bovenleidingen moeten de waarschijnlijke statische en dynamische belasting zonder schade kunnen weerstaan; en mogen niet onveilig of gevaarlijk worden voor het publiek of voor personen die eraan kunnen werken. Als bovengrondse structuren niet aan deze eisen voldoen, is het verplicht om deze te markeren en zo snel mogelijk te repareren. Zeker als er een risico is op letsel of materiële schade.

Scheiden en schakelen van een hoogspanningsinstallatie

Een hoogspanningsinstallatie moet de mogelijkheid hebben om te scheiden en te isoleren van zijn elektriciteitsvoorziening. Als de installatie afzonderlijke delen omvat, moet elk deel een isolatievoorziening hebben om dat deel van zijn elektriciteitsvoorziening te scheiden. Zichtbare en duurzame kennisgevingen met “Gevaarlijk Hoogspanning” of gelijkwaardige waarschuwingen moeten op alle onderdelen zijn aangebracht die een gevaar opleveren.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl