Stroomstelsel Elektrotechniek

Een stroomstelsel is onderdeel van een elektrisch voedingssysteem. Dit voedingssysteem is een netwerk van elektrische componenten die zijn ingezet om elektrische stroom te leveren. Maar ook om over te dragen en om te gebruiken. Een voorbeeld van een elektrisch stroomsysteem is het net dat stroom levert aan een uitgebreid gebied.

Een elektriciteitsnet kan grofweg worden verdeeld in de generatoren die de stroom leveren. Van hier uit voert het transmissiesysteem de stroom van de productiecentrale naar de transformatoren. En daarna voert het distributiesysteem via de laagspanning-transformatoren de stroom naar nabijgelegen huizen en industrieën.

Kleinere voedingssystemen

Kleinere energiesystemen zijn te vinden in de industrie, ziekenhuizen, commerciële gebouwen en woningen. Het merendeel van deze systemen is gevoed door driefasige wisselstroom. Dit is de standaard voor grootschalige stroomtransmissie en distributie over de moderne wereld. Gespecialiseerde energiesystemen die niet altijd afhankelijk zijn van driefasige wisselstroom zijn niet alleen te vinden in vliegtuigen. Maar ook in elektrische railsystemen, oceaanstomers auto's en daarnaast in oudere woningen.

Stroomstelsels in Nederland

In Nederland komen een aantal stroomstelsel voor. Dit is meestal een TT-stelsel of een TN-stelsel. De wijze van aarding en de toegepaste leiding tussen de laagspanning-transformator en de gebruiker bepaalt het toegepaste stroomstelsel. In een stroomstelsel geeft de eerste T aan dat het sterpunt van de secundaire wikkelingen van de transformator met aarde is verbonden.

De tweede T betekent dat er een onafhankelijk aardpunt bij de gebruiker is, dus een TT stelsel. Ontbreekt dit onafhankelijke aardpunt dan is de tweede letter een N, dus een TN stelsel. Een PEN leiding zie je alleen bij een TN-stelsel. Een TN stelsel is er in 3 uitvoeringen, TN-C, TN-S en TN-C-S. De C komt van het franse woord "combine", en geeft aan dat de nul de de veiligheidsaarde zijn gecombineerd (PEN-leiding).

De S is van het woord "separé ", en geeft aan dat de nul en de veiligheidsaarde zijn gescheiden. In een TN-C-S-stelsel loopt de vieraderige kabel (of 4 losse aders) van de transformator tot aan de (hoofd)verdeelinrichting. Waarna de PEN is gesplitst in een veiligheidsaarde en een nul.

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

Alles van Gewiss

GroepenKast bestellen

Alle GroepenKasten

Ajax Alarmsystemen

RegioInstallateur

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
arrow_drop_up arrow_drop_down