Lage spanning

Lage spanning is een begrip dat verwijst naar lagere dan normale niveaus van elektrische stroom die gebouwen binnenkomt. Technisch gezien is de definitie van " lage" spanning de vermindering van elektrische spanning tot 90 procent van zijn normale capaciteit gedurende een minuut of langer. De effecten hiervan zijn slechte apparaatprestaties, weinig licht en intermitterende storingen. Net zo serieus is de mogelijkheid dat apparatuur oververhit raakt en dat apparatuur gewoon niet goed werkt. Omdat het niet de stroom krijgt die het nodig heeft. De spanning voor verbruikers in Nederland is 230V. Een van de meest voorkomende oorzaken van lage spanning is de overbelastingvan het systeem. Verschillende tijden van de dag, zoals vroeg in de middag, zijn meestal hoge vraagtijden. Zoals bekend, leiden hete dagen en weken van de zomer tot een toename van de stroomvraag.  Zoals bijvoorbeeld het gebruik van airconditioners. Wanneer het energiebedrijf een grote toename van de vraag detecteert, schakelt men productie van energie bij. Dit gebeurt over het algemeen door gasturbines die de mogelijkheid hebben om snel op te starten.

Lage spanning door langere afstanden

Minder bekend is het concept van afstand. Utility Systems Technologies in New York publiceerde in september 2009 een paper. Waarin men zowel de oorzaken als de oplossingen voor problemen met een lage huidige situatie behandeld. Een van de beweringen is dat huizen op grote afstand van de hoofdcentrale of generator een lagere hoeveelheid spanning ontvangen dan huizen die dichterbij zijn.

Dit is met name het geval in uitgestrekte plattelandsgebieden. Het probleem is hier de "lage dichtheid" van het elektriciteitsnet. Dit betekent dat elektriciteit verder moet "reizen". In stedelijke gebieden waar mensen dicht bij elkaar wonen, is het gemakkelijker om iedereen op de juiste spanning te houden. Of op zijn minst regelmatiger, spanning per woning. Moderne elektrische systemen voor woningen hebben een 3-fase voeding van de transformator naar het huis. Het doel is om de belastingvraag gelijkmatig te spreiden over de 3 fasen. Onder sommige omstandigheden kan de belasting ongelijk zijn.

Oorzaken van deze onbalans zijn talrijk en omvatten dingen zo eenvoudig als zwakkere bedrading voor de ene draad dan de andere. Wanneer de belasting onevenwichtig is, en daardoor meer elektriciteit door de ene draad transporteert. Zal de "overwerkte" draad minder spanning gaan leveren dan de vraag aangeeft. Waardoor je zwakke signalen en spanning veroorzaakt. Dit resulteert in een "scheve" spanning per fase. De ene fase heeft een lager spanning dan de andere.

Lage spanning door dunne kabels

De toestand van de bedrading in een gebied is een veel voorkomende oorzaak van huidige problemen. Leeftijd en corrosie zijn een veel voorkomende oorzaak van lage spanning. Maar ook vuile verbindingen en slechte isolatie. Slecht of beschadigd laswerk kan ook een oorzaak zijn. In sommige gevallen hebben de draden die worden gebruikt om elektriciteit te vervoeren een lagere diameter dan nodig is.

Als een stad met 200.000 inwoners correct is aangesloten, zal een plotselinge toename van de bevolking het systeem belasten. Een van de problemen is onder meer dat de draaddikte die voldoende was om 200.000 mensen te bevoorraden te klein zal zijn om aan de vraag van 400.000 mensen te voldoen. Lage spanningsproblemen kunnen het gevolg zijn totdat de draden zijn vervangen.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl