GroepenVerklaring

Een van de belangrijkste documenten in de elektrische installatie is een groepenverklaring. In dit document staan de groepen genummerd, en staat welk deel van de installatie door deze groep is beveiligd. De nummering van de installatieautomaten moet overeenkomen met die in het document. De groepenverklaring moet duidelijk zichtbaar in de buurt van de groepenkast zijn opgeborgen. Zodat op het moment van bijvoorbeeld een calamiteit deze gelijk voorhanden is.Het document maakt duidelijk welke automaat welke delen van het huis beschermd. Als de automaten niet correct zijn aangeduid ontstaat er een gevaarlijke situatie. En kan een gebruiker ten onrechte doen geloven dat hij of zij de stroom naar een bepaald circuit veilig heeft uitgeschakeld. Terwijl deze in werkelijkheid gewoon onder spanning staat. Labels kunnen zo eenvoudig zijn als een geschreven notitie onder de automaat. Maar moeten je niet gemakkelijk kunnen verwijderen of verbergen.Je kunt controleren of ze correct zijn gelabeld door ze een voor een uit te schakelen en te controleren of de stroom is uitgeschakeld naar het circuit dat op elk label staat aangegeven. De gouden regel is om alvorens werkzaamheden uit te voeren, altijd te controleren met een meetapparaat of de spanning daadwerkelijk afgeschakeld is.

Groepenverklaring en gebruiksaanwijzing aardlekschakelaars

Naast het belang van de groepenverklaring is het noodzakelijk om de gebruiksaanwijzing van de aardlekschakelaars voorhanden te hebben. In de praktijk is deze vaak gecombineerd in hetzelfde document. Als je een of meer aardlekschakelaars hebt, moet je de testknop van elk apparaat maandelijks bedienen om aan te bepalen of deze correct werken. Als de knop de apparatuur niet zoals geïdentificeerd uitschakelt, werkt het apparaat mogelijk niet correct. Neem dan zo snel mogelijk contact op met een bevoegde elektricien.In een elektrisch systeem kunnen zelfs kleine wijzigingen aan de installatie het gevaar van een schok opleveren. Of omdat de aanwezige technicus niet op de hoogte is van de wijzigingen, of omdat er onjuiste of ontbrekende documentatie is. Zonder goede en actuele kennis is de persoon die werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoert in groot gevaar.
Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl