rookgasafvoer

Een rookgasafvoer is een type schoorsteen, een verticale pijp, kanaal of soortgelijke structuur. Waardoor je verbrandingsgassen, ook wel rookgassen genoemd, naar de buitenlucht afvoert.

Rookgas is het gas dat via een rookkanaal de atmosfeer in gaat. Dit rookgas gaat door een pijp of kanaal voor het transport van uitlaatgassen uit een open haard. Maar komt ook uit bijvoorbeeld een oven, boiler of stoomgenerator. Heel vaak verwijst het rookgas naar het verbrandingsuitlaatgas dat men produceert bij energiecentrales. Maar ook bijvoorbeeld de uitlaatgassen door de rookgasafvoer geproduceerd door de kachel of CV-ketels in je woning.

Rookgas bestaat voornamelijk uit stikstof

De samenstelling van rookgas is afhankelijk van wat je verbrand. Maar het zal meestal bestaan uit voornamelijk stikstof (meestal meer dan tweederde) afkomstig van de verbranding van lucht, kooldioxide en waterdamp. Evenals overtollige zuurstof wat ook afkomstig van de verbrandingslucht. Het bevat verder een klein percentage van een aantal verontreinigende stoffen, zoals zwevende deeltjes (bijvoorbeeld roet), koolmonoxide, stikstofoxiden en zwaveloxiden.

Rookgassen gaan de omgevingslucht in

Wanneer de rookgassen uit kachels, ovens, open haarden of andere kleine bronnen in woningen, restaurants, hotels of andere openbare gebouwen en kleine commerciële ondernemingen worden uitgestoten, dan is het verspreidingsgebied van de uitlaatgassen vaak in de directe omgeving. Grote industrieen hebben hogere pijpen en stoten de uitlaatgassen hoger de lucht in en hebben een groter verspreidingsgebied.

De beweging van rookgassen door de rookgasafvoer gebeurt door natuurlijke trek 

De verbrandingsrookgassen in de rookgasafvoeren zijn veel heter dan de omgevingslucht en daarom minder dicht dan de omgevingslucht. Dat veroorzaakt dat de bodem van de verticale kolom heet rookgas een lagere druk heeft dan de druk op de bodem van een overeenkomstige kolom van buitenlucht. Die hogere druk buiten de schoorsteen is de drijvende kracht die de vereiste verbrandingslucht in de verbrandingszone beweegt en ook het rookgas omhoog en uit de schoorsteen beweegt.

De beweging of stroom van verbrandingslucht en rookgas noemt men bijvoorbeeld "natuurlijke trek", "natuurlijke ventilatie", "schoorsteeneffect" of "stapeleffect". Hoe groter de stapel, hoe sneller de rookgas beweegt.

Reactie plaatsen

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl