koolmonoxide

Koolmonoxide is een giftig gas welke vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Een voorbeeld hiervan is de verbranden van gas of olie door de cv-ketel in je woning of bedrijf. Maar ook de koolmonoxide uit het uitlaatsysteem van een auto die gas, benzine of diesel gebruikt als brandstof is reukloos, kleurloos, smaakloos en niet irriterend. Het onvolledige verbrandingsproces leidt tot de uitstoot van van het giftige gas als afvalproduct uit het uitlaatsysteem. Koolmonoxide welke aanwezig is in je omgeving is vaak geproduceerd door een onvolledig verbrandingsproces van brandstof die koolstof bevat. In 2003 beschreef men het gas al als een industrieel gevaar dat het gevolg is van onvolledige verbrandingvan aardgas en ander materiaal dat koolstof bevat. Zoals bijvoorbeeld benzine, kerosine, olie, propaan en kolen, verbranding van hout, smederijen en hoogovens en cokesovens. Dit verklaart ook dat de hoeveelheid koolmonoxide die in de mens aanwezig is van nature ongeveer (40%) en kunstmatig (60%) te wijten is aan menselijke activiteiten. Een grote hoeveelheid koolmonoxide komt vrij in de atmosfeer door fossiele brandstoffen, brandstoffen te verbranden.

Koolmonoxide is giftig en veroorzaakt ziekte en sterfte

Het giftige gas koolmonoxide is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. In de meeste gevallen is dit het gevolg van blootstelling aan de verbrandingsmotoren en aan brandende fossiele brandstoffen. Het is een kleurloos, reukloos, giftig gas dat een product is van onvolledige verbranding door bijvoorbeeld motorvoertuigen en verwarmingstoestellen. In de vorm van gas is het een stille moordenaar omdat het geen kleur of geur heeft. Het inademen van uitlaatgassen heeft in Europa al tot een hoge sterfte geleid. Naar schatting hebben meer dan 10.000 mensen per jaar in Europa medische hulp nodig door de effecten van koolmonoxide. En missen ze sinds het begin van de jaren zeventig minstens één dag werk vanwege blootstelling aan koolmonoxide. Het dodelijke effect van koolmonoxide is al lang bekend uit de tijd van het Griekse en Romeinse rijk toen het giftige gas werd gebruikt voor de executie van mensen. Koolmonoxide heeft een schadelijk effect op de longen. Het veroorzaakt namelijk een omkeerbare verplaatsing van zuurstof uit hemoglobine in menselijke longen om carboxyl-hemoglobine te vormen. Op basis van dit feit is in 1926 al vastgesteld dat hypoxie werd veroorzaakt door slecht weefsel in het lichaam en niet door een tekort aan zuurstoftransport. Om deze verklaring te ondersteunen, heeft recent onderzoek aangetoond dat koolmonoxide 20 keer meer affiniteit heeft voor hemoglobine dan zuurstof. Een kleine concentratie koolmonoxide in een omgeving kan giftige niveaus van carboxylhemoglobine veroorzaken. Dit gebeurt nadat koolmonoxide selectief is gebonden aan hemoglobine, de zuurstofhemoglobinedissociatiecurve van de resterende oxyhaemoglobine verschuift naar links. En dit vermindert de afgifte van zuurstof.

Bezoek onze partner websites

Gewiss groepenkasten installatieautomaten aardlekschakelaars kopen

GewissElektro.nl

GroepenKast bestellen

123GroepenKast.nl